SPIS TREŚCI: 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDA┼╗Y
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
 7. POZAS─äDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE┼â ORAZ ZASADY DOST─śPU DO TYCH PROCEDUR
 8. PRAWO ODST─äPIENIA OD UMOWY
 9. POSTANOWIENIA DOTYCZ─äCE PRZEDSI─śBIORC├ôW┬á
 10. OPINIE O PRODUKTACH
 11. POSTANOWIENIA KOŃCONE
 12. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Ten┬áRegulamin Sklepu Internetowego┬ázosta┼é przygotowany przez prawnik├│w serwisu┬áProkonsumencki.pl.┬áSklep Internetowy www.alltheway.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie mo┼╝e zrzec si─Ö praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia um├│w mniej korzystne dla konsumenta ni┼╝ postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta s─ů niewa┼╝ne, a w ich miejsce stosuje si─Ö przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego te┼╝ postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj─ů na celu wy┼é─ůcza─ç ani ogranicza─ç jakichkolwiek praw konsument├│w przys┼éuguj─ůcych im na mocy bezwzgl─Ödnie wi─ů┼╝─ůcych przepis├│w prawa, a wszelkie ewentualne w─ůtpliwo┼Ťci nale┼╝y t┼éumaczy─ç na korzy┼Ť─ç konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodno┼Ťci postanowie┼ä niniejszego Regulaminu z powy┼╝szymi przepisami, pierwsze┼ästwo maj─ů te przepisy i nale┼╝y je stosowa─ç.

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. ┬á ┬áSklep Internetowy dost─Öpny pod adresem internetowym www.alltheway.pl prowadzony jest przez MICHA┼üA BOBRUKA prowadz─ůcego dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů pod firm─ů OUTDOOR MICHA┼ü BOBRUK wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w┼éa┼Ťciwego do spraw gospodarki, posiadaj─ůcego: adres miejsca wykonywania dzia┼éalno┼Ťci i┬áadres do dor─Öcze┼ä: ul. S┼éowackiego 25 lok. U1, 01-592 Warszawa, NIP 5422662720, REGON 200044735, adres poczty elektronicznej: info@alltheway.pl, numer telefonu: +48 731 959 363, +48 22 465 82 91.

1.2. ┬á ┬áNiniejszy Regulamin skierowany jest zar├│wno do konsument├│w, jak i do przedsi─Öbiorc├│w korzystaj─ůcych ze Sklepu Internetowego, chyba ┼╝e dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.┬á

1.3. ┬á ┬áAdministratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w zwi─ůzku z realizacj─ů postanowie┼ä niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane s─ů w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatno┼Ťci┬áopublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatno┼Ťci zawiera przede wszystkim zasady dotycz─ůce przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa os├│b, kt├│rych dane dotycz─ů, a tak┼╝e informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plik├│w cookies oraz narz─Ödzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakup├│w jest dobrowolne. Podobnie zwi─ůzane z tym podanie danych osobowych przez korzystaj─ůcego ze Sklepu Internetowego Us┼éugobiorc─Ö lub Klienta jest dobrowolne, z zastrze┼╝eniem wyj─ůtk├│w wskazanych w polityce prywatno┼Ťci (zawarcie umowy oraz obowi─ůzki ustawowe Sprzedawcy).

1.4.    Definicje:

1.4.1.┬á ┬á DZIE┼â ROBOCZY ÔÇô jeden dzie┼ä od poniedzia┼éku do pi─ůtku z wy┼é─ůczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2. ┬á ┬áFORMULARZ REJESTRACJI ÔÇô formularz dost─Öpny w Sklepie Internetowym umo┼╝liwiaj─ůcy utworzenie Konta.┬á

1.4.3. ┬á ┬áFORMULARZ ZAM├ôWIENIA ÔÇô Us┼éuga Elektroniczna, interaktywny formularz dost─Öpny w Sklepie Internetowym umo┼╝liwiaj─ůcy z┼éo┼╝enie Zam├│wienia, w szczeg├│lno┼Ťci poprzez dodanie Produkt├│w do elektronicznego koszyka oraz okre┼Ťlenie warunk├│w Umowy Sprzeda┼╝y, w tym sposobu dostawy i p┼éatno┼Ťci.

1.4.4. ┬á ┬áKLIENT ÔÇô (1) osoba fizyczna posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi─ůzuj─ůce tak┼╝e osoba fizyczna posiadaj─ůca ograniczon─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, kt├│rej ustawa przyznaje zdolno┼Ť─ç prawn─ů ÔÇô kt├│ra zawar┼éa lub zamierza zawrze─ç Umow─Ö Sprzeda┼╝y ze Sprzedawc─ů.

1.4.5. ┬á ┬áKODEKS CYWILNY ÔÇô ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6. ┬á ┬áKONTO ÔÇô Us┼éuga Elektroniczna, oznaczony indywidualn─ů nazw─ů (loginem) i has┼éem podanym przez Us┼éugobiorc─Ö zbi├│r zasob├│w w systemie teleinformatycznym Us┼éugodawcy, w kt├│rym gromadzone s─ů dane podane przez Us┼éugobiorc─Ö oraz informacje o z┼éo┼╝onych przez niego Zam├│wieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.7. ┬á ┬áNEWSLETTER ÔÇô Us┼éuga Elektroniczna, elektroniczna us┼éuga dystrybucyjna ┼Ťwiadczona przez Us┼éugodawc─Ö za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej e-mail, kt├│ra umo┼╝liwia wszystkim korzystaj─ůcym z niej Us┼éugobiorcom automatyczne otrzymywanie od Us┼éugodawcy cyklicznych tre┼Ťci kolejnych edycji newslettera zawieraj─ůcego informacje o Produktach, nowo┼Ťciach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.8. ┬á ┬áPRODUKT ÔÇô dost─Öpna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma b─Öd─ůca przedmiotem Umowy Sprzeda┼╝y mi─Ödzy Klientem a Sprzedawc─ů.┬á

1.4.9. ┬á ┬áREGULAMIN ÔÇô niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.10. ┬á ┬áSKLEP INTERNETOWY ÔÇô sklep internetowy Us┼éugodawcy dost─Öpny pod adresem internetowym: www.alltheway.pl.

1.4.11. ┬á ┬áSPRZEDAWCA; US┼üUGODAWCA ÔÇô┬áMICHA┼ü BOBRUK prowadz─ůcy dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů pod firm─ů OUTDOOR MICHA┼ü BOBRUK wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w┼éa┼Ťciwego do spraw gospodarki, posiadaj─ůcy: adres miejsca wykonywania dzia┼éalno┼Ťci i┬áadres do dor─Öcze┼ä: ul. S┼éowackiego 25 lok. U1, 01-592 Warszawa, NIP 5422662720, REGON 200044735, adres poczty elektronicznej: info@alltheway.pl, numer telefonu: +48 731 959 363, +48 22 465 82 91.

1.4.12. ┬á ┬áUMOWA SPRZEDA┼╗Y ÔÇô umowa sprzeda┼╝y Produktu zawierana albo zawarta mi─Ödzy Klientem a Sprzedawc─ů za po┼Ťrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13. ┬á ┬áUS┼üUGA ELEKTRONICZNA ÔÇô us┼éuga ┼Ťwiadczona drog─ů elektroniczn─ů przez Us┼éugodawc─Ö na rzecz Us┼éugobiorcy za po┼Ťrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14.┬á┬á┬á┬áUS┼üUGOBIORCA ÔÇô (1) osoba fizyczna posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi─ůzuj─ůce tak┼╝e osoba fizyczna posiadaj─ůca ograniczon─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, kt├│rej ustawa przyznaje zdolno┼Ť─ç prawn─ů ÔÇô korzystaj─ůca lub zamierzaj─ůca korzysta─ç z Us┼éugi Elektronicznej.┬á

1.4.15.┬á┬á┬á┬áUSTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ÔÇô ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

1.4.16.┬á┬á┬á┬áZAM├ôWIENIE ÔÇô o┼Ťwiadczenie woli Klienta sk┼éadane za pomoc─ů Formularza Zam├│wienia i zmierzaj─ůce bezpo┼Ťrednio do zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y Produktu ze Sprzedawc─ů.

2.    USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. ┬á ┬áW Sklepie Internetowym dost─Öpne s─ů nast─Öpuj─ůce Us┼éugi Elektroniczne: Konto, Formularz Zam├│wienia oraz Newsletter.

2.1.1. ┬á ┬áKonto ÔÇô korzystanie z Konta mo┼╝liwe jest po wykonaniu ┼é─ůcznie dw├│ch kolejnych krok├│w przez Us┼éugobiorc─Ö ÔÇô (1) wype┼énieniu Formularza Rejestracji, (2) klikni─Öciu pola ÔÇ×ZapiszÔÇŁ. W Formularzu Rejestracji niezb─Ödne jest podanie przez Us┼éugobiorc─Ö nast─Öpuj─ůcych danych Us┼éugobiorcy: imi─Ö i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz has┼éo. Je┼Ťli Us┼éugobiorca posiada zarejestrowane konto w serwisie Facebook lub Google, mo┼╝e r├│wnie┼╝ utworzy─ç Konto w Sklepie Internetowym, loguj─ůc si─Ö za pomoc─ů jednego z tych serwis├│w. Konto mo┼╝na za┼éo┼╝y─ç r├│wnie┼╝ poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie sk┼éadania Zam├│wienia ÔÇô z chwil─ů z┼éo┼╝enia Zam├│wienia Konto zostaje utworzone.

2.1.1.1. ┬á ┬áUs┼éuga Elektroniczna Konto ┼Ťwiadczona jest nieodp┼éatnie przez czas nieoznaczony. Us┼éugobiorca ma mo┼╝liwo┼Ť─ç, w ka┼╝dej chwili i bez podania przyczyny, usuni─Öcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wys┼éanie stosownego ┼╝─ůdania do Us┼éugodawcy, w szczeg├│lno┼Ťci za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@alltheway.pl lub te┼╝ pisemnie na adres: ul. S┼éowackiego 25 lok. U1, 01-592 Warszawa.

2.1.2. ┬á ┬áFormularz Zam├│wienia ÔÇô korzystanie z Formularza Zam├│wienia rozpoczyna si─Ö z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Z┼éo┼╝enie Zam├│wienia nast─Öpuje po wykonaniu przez Klienta ┼é─ůcznie dw├│ch kolejnych krok├│w ÔÇô (1) po wype┼énieniu Formularza Zam├│wienia i (2) klikni─Öciu na stronie Sklepu Internetowego po wype┼énieniu Formularza Zam├│wienia pola ÔÇ×Kupuj─Ö z obowi─ůzkiem zap┼éatyÔÇŁ ÔÇô do tego momentu istnieje mo┼╝liwo┼Ť─ç samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu nale┼╝y kierowa─ç si─Ö wy┼Ťwietlanymi komunikatami oraz informacjami dost─Öpnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zam├│wienia niezb─Ödne jest podanie przez Klienta nast─Öpuj─ůcych danych dotycz─ůcych Klienta: imi─Ö i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowo┼Ť─ç, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotycz─ůcych Umowy Sprzeda┼╝y: Produkt/y, ilo┼Ť─ç Produktu/├│w, miejsce i spos├│b dostawy Produktu/├│w, spos├│b p┼éatno┼Ťci. W wypadku Klient├│w nieb─Öd─ůcych konsumentami niezb─Ödne jest tak┼╝e podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.┬á

2.1.2.1. ┬á ┬áUs┼éuga Elektroniczna Formularz Zam├│wienia ┼Ťwiadczona jest nieodp┼éatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zako┼äczeniu z chwil─ů z┼éo┼╝enia Zam├│wienia za jego po┼Ťrednictwem albo z chwil─ů wcze┼Ťniejszego zaprzestania sk┼éadania Zam├│wienia za jego po┼Ťrednictwem przez Us┼éugobiorc─Ö.┬á

2.1.3. ┬á ┬áNewsletter ÔÇô korzystanie z Newslettera nast─Öpuje po podaniu w zak┼éadce ÔÇ×NewsletterÔÇŁ widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na kt├│ry maj─ů by─ç przesy┼éane kolejne edycje Newslettera i klikni─Öciu pola akcji.

2.1.3.1. ┬á ┬áUs┼éuga Elektroniczna Newsletter ┼Ťwiadczona jest nieodp┼éatnie przez czas nieoznaczony. Us┼éugobiorca ma mo┼╝liwo┼Ť─ç, w ka┼╝dej chwili i bez podania przyczyny, wypisania si─Ö z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wys┼éanie stosownego ┼╝─ůdania do Us┼éugodawcy, w szczeg├│lno┼Ťci za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@alltheway.pl lub te┼╝ pisemnie na adres: ul. S┼éowackiego 25 lok. U1, 01-592 Warszawa.

2.2. ┬á ┬áWymagania techniczne niezb─Ödne do wsp├│┼épracy z systemem teleinformatycznym, kt├│rym pos┼éuguje si─Ö Us┼éugodawca: (1) komputer, laptop lub inne urz─ůdzenie multimedialne z dost─Öpem do Internetu; (2) dost─Öp do poczty elektronicznej; (3) przegl─ůdarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczo┼Ť─ç ekranu: 1024x768; (5) w┼é─ůczenie w przegl─ůdarce internetowej mo┼╝liwo┼Ťci zapisu plik├│w Cookies oraz obs┼éugi Javascript.

2.3. ┬á ┬áUs┼éugobiorca obowi─ůzany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w spos├│b zgodny z prawem i dobrymi obyczajami maj─ůc na uwadze poszanowanie d├│br osobistych oraz praw autorskich i w┼éasno┼Ťci intelektualnej Us┼éugodawcy oraz os├│b trzecich. Us┼éugobiorca obowi─ůzany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Us┼éugobiorc─Ö obowi─ůzuje zakaz dostarczania tre┼Ťci o charakterze bezprawnym.

2.4. ┬á ┬áTryb post─Öpowania reklamacyjnego dotycz─ůcy Us┼éug Elektronicznych wskazany jest w pkt. 6.┬á┬áRegulaminu.

 

3.    WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. ┬á ┬áZawarcie Umowy Sprzeda┼╝y mi─Ödzy Klientem a Sprzedawc─ů nast─Öpuje po uprzednim z┼éo┼╝eniu przez Klienta Zam├│wienia za pomoc─ů Formularza Zam├│wienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.┬á

3.2. ┬á ┬áCena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w z┼éotych polskich i zawiera podatki. O ┼é─ůcznej cenie wraz z podatkami Produktu b─Öd─ůcego przedmiotem Zam├│wienia, a tak┼╝e o kosztach dostawy (w tym op┼éatach za transport, dostarczenie i us┼éugi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie mo┼╝na ustali─ç wysoko┼Ťci tych op┼éat┬áÔÇô o obowi─ůzku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie sk┼éadania Zam├│wienia, w tym tak┼╝e w chwili┬áwyra┼╝enia przez Klienta woli zwi─ůzania si─Ö Umow─ů Sprzeda┼╝y.

3.3. ┬á ┬áProcedura zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y w Sklepie Internetowym za pomoc─ů Formularza Zam├│wienia

3.3.1. ┬á ┬áZawarcie Umowy Sprzeda┼╝y mi─Ödzy Klientem a Sprzedawc─ů nast─Öpuje po uprzednim z┼éo┼╝eniu przez Klienta Zam├│wienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2. ┬á ┬áPo z┼éo┼╝eniu Zam├│wienia Sprzedawca niezw┼éocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocze┼Ťnie przyjmuje Zam├│wienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zam├│wienia i jego przyj─Öcie do realizacji nast─Öpuje poprzez przes┼éanie przez Sprzedawc─Ö Klientowi stosownej wiadomo┼Ťci e-mail na podany w trakcie sk┼éadania Zam├│wienia adres poczty elektronicznej Klienta, kt├│ra zawiera co najmniej o┼Ťwiadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zam├│wienia i o jego przyj─Öciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y. Z chwil─ů otrzymania przez Klienta powy┼╝szej wiadomo┼Ťci e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzeda┼╝y mi─Ödzy Klientem a Sprzedawc─ů.

3.4. ┬á ┬áUtrwalenie, zabezpieczenie oraz udost─Öpnienie Klientowi tre┼Ťci zawieranej Umowy Sprzeda┼╝y nast─Öpuje poprzez (1) udost─Öpnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przes┼éanie Klientowi wiadomo┼Ťci e-mail, o kt├│rej mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Tre┼Ť─ç Umowy Sprzeda┼╝y jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4.    SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. ┬á ┬áSprzedawca udost─Öpnia Klientowi nast─Öpuj─ůce sposoby p┼éatno┼Ťci z tytu┼éu Umowy Sprzeda┼╝y:┬á

4.1.1. ┬á ┬áP┼éatno┼Ť─ç got├│wk─ů za pobraniem przy odbiorze przesy┼éki.

4.1.2. ┬á ┬áP┼éatno┼Ť─ç got├│wk─ů przy odbiorze osobistym.

4.1.3. ┬á ┬áP┼éatno┼Ť─ç przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.4. ┬á ┬áP┼éatno┼Ťci elektroniczne i p┼éatno┼Ťci kart─ů p┼éatnicz─ů za po┼Ťrednictwem serwisu Przelewy24.pl ÔÇô mo┼╝liwe aktualne sposoby p┼éatno┼Ťci okre┼Ťlone s─ů na stronie Sklepu Internetowego w zak┼éadce informacyjnej dotycz─ůcej sposob├│w p┼éatno┼Ťci oraz na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/.

4.1.4.1. ┬á ┬áRozliczenia transakcji p┼éatno┼Ťciami elektronicznymi i kart─ů p┼éatnicz─ů przeprowadzane s─ů zgodnie z wyborem Klienta za po┼Ťrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obs┼éug─Ö p┼éatno┼Ťci elektronicznych i kart─ů p┼éatnicz─ů prowadzi:┬á

4.1.4.1.1. ┬á ┬áPrzelewy24.pl ÔÇô sp├│┼éka PayPro S.A. z siedzib─ů w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Pozna┼ä), wpisana do Rejestru Przedsi─Öbiorc├│w Krajowego Rejestru S─ůdowego prowadzonego przez S─ůd Rejonowy Pozna┼ä ÔÇô Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem KRS 0000347935, kapita┼é zak┼éadowy: 5 476 300,00 z┼é w ca┼éo┼Ťci op┼éacony, NIP 7792369887, REGON 301345068.

4.1.5. ┬á ┬áP┼éatno┼Ťci w systemie ratalnym - p┼éatno┼Ť─ç odbywa si─Ö w ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci ze ┼Ťrodk├│w pochodz─ůcych z kredytu udzielonego przez sp├│┼ék─Ö CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA SP├ô┼üKA AKCYJNA z siedzib─ů we Wroc┼éawiu, ul. Legnicka 48/bud. C-D, 54-202 Wroc┼éaw, wpisan─ů do rejestru przedsi─Öbiorc├│w Krajowego Rejestru S─ůdowego przez S─ůd Rejonowy dla Wroc┼éawia-Fabrycznej we Wroc┼éawiu, VI Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego, nr KRS: 0000039887, NIP: 6570082274, o kapitale zak┼éadowym 876 833 400,00 z┼é.

4.1.6. ┬á ┬áP┼éatno┼Ť─ç leasingowa - p┼éatno┼Ť─ç odbywa si─Ö w ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci ze ┼Ťrodk├│w pochodz─ůcych z umowy leasingu zawartej mi─Ödzy Klientem a finansuj─ůcym, kt├│rym jest PKO LEASING SP├ô┼üKA AKCYJNA z siedzib─ů w ┼üodzi, Al. Marsza┼éka Edwarda ┼Ümig┼éego-Rydza 20, 93-238 ┼ü├│d┼║, kapita┼é zak┼éadowy 347 855 660,00 z┼é (op┼éacony w ca┼éo┼Ťci), zarejestrowana w rejestrze przedsi─Öbiorc├│w Krajowego Rejestru S─ůdowego prowadzonym przez S─ůd Rejonowy dla ┼üodzi-┼Ür├│dmie┼Ťcia w ┼üodzi, XX Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem KRS: 0000022886, NIP: 7251735694, REGON: 472191767.

4.1.7. ┬á ┬áP┼éatno┼Ť─ç leasingowa - p┼éatno┼Ť─ç odbywa si─Ö w ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci ze ┼Ťrodk├│w pochodz─ůcych z umowy leasingu zawartej mi─Ödzy Klientem a finansuj─ůcym, kt├│rym jest LELEASLINK sp├│┼éka z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů z siedzib─ů w Warszawie, przy ul Grochowskiej 306/308, 03-840 Warszawa, kapita┼é zak┼éadowy 210 600,00 z┼é (op┼éacony w ca┼éo┼Ťci), wpisan─ů do rejestru przedsi─Öbiorc├│w prowadzonego przez S─ůd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem KRS 0000477046, NIP: 5272698282, REGON: 146815482.

4.2. ┬á ┬áTermin p┼éatno┼Ťci:

4.2.1. ┬á ┬áW przypadku wyboru przez Klienta p┼éatno┼Ťci przelewem, p┼éatno┼Ťci elektronicznych albo p┼éatno┼Ťci kart─ů p┼éatnicz─ů, Klient obowi─ůzany jest do dokonania p┼éatno┼Ťci w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y.┬á

4.2.2. ┬á ┬áW przypadku wyboru przez Klienta p┼éatno┼Ťci got├│wk─ů za pobraniem przy odbiorze przesy┼éki albo p┼éatno┼Ťci got├│wk─ů przy odbiorze osobistym, Klient obowi─ůzany jest do dokonania p┼éatno┼Ťci przy odbiorze przesy┼éki.

5.    KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1.    Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. ┬á ┬áDostawa Produktu do Klienta jest odp┼éatna, chyba ┼╝e Umowa Sprzeda┼╝y stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym op┼éaty za transport, dostarczenie i us┼éugi pocztowe) s─ů wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zak┼éadce informacyjnej dotycz─ůcej koszt├│w dostawy oraz w trakcie sk┼éadania Zam├│wienia, w tym tak┼╝e w chwili wyra┼╝enia przez Klienta woli zwi─ůzania si─Ö Umow─ů Sprzeda┼╝y.┬á

5.3.    Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. 

5.4. ┬á ┬áSprzedawca udost─Öpnia Klientowi nast─Öpuj─ůce sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.4.1.    Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.

5.4.2.    Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5.4.3.    Przesyłka paletowa.

5.4.4. ┬á ┬áOdbi├│r osobisty dost─Öpny pod adresem: ul. S┼éowackiego 25 lok. U1, 01-592 Warszawa ÔÇô w Dni Robocze, w godzinach od 11:00 do 19:00, oraz w soboty, w godzinach od 10:00 do 15:00.

5.5. ┬á ┬áTermin dostawy Produktu do Klienta┬áwynosi do 7 Dni Roboczych, chyba ┼╝e w opisie danego Produktu lub w trakcie sk┼éadania Zam├│wienia podano kr├│tszy termin. W przypadku Produkt├│w o r├│┼╝nych terminach dostawy, terminem dostawy jest najd┼éu┼╝szy podany termin, kt├│ry jednak nie mo┼╝e przekroczy─ç 7 Dni Roboczych. Pocz─ůtek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy si─Ö w nast─Öpuj─ůcy spos├│b:

5.5.1. ┬á ┬áW przypadku wyboru przez Klienta sposobu p┼éatno┼Ťci przelewem, p┼éatno┼Ťci elektronicznych lub kart─ů p┼éatnicz─ů ÔÇô od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.5.2. ┬á ┬áW przypadku wyboru przez Klienta sposobu p┼éatno┼Ťci got├│wk─ů za pobraniem ÔÇô od dnia zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y.

5.5.3. ┬á ┬áW przypadku wyboru przez Klienta sposobu p┼éatno┼Ťci w systemie ratalnym ÔÇô od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez kredytodawc─Ö o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie p├│┼║niej jednak ni┼╝ od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy ┼Ťrodkami z udzielonego Klientowi kredytu.

5.5.4. ┬á ┬áW przypadku wyboru przez Klienta sposobu p┼éatno┼Ťci leasingowej ÔÇô od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez leasingodawc─Ö o zawarciu z Klientem umowy leasingu, nie p├│┼║niej jednak ni┼╝ od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy ┼Ťrodkami z udzielonego Klientowi leasingu.

5.6. ┬á ┬áTermin gotowo┼Ťci Produktu do odbioru przez Klienta┬áÔÇô w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt b─Ödzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 2 Dni Roboczych, chyba ┼╝e w opisie danego Produktu lub w trakcie sk┼éadania Zam├│wienia podano kr├│tszy termin. W przypadku Produkt├│w o r├│┼╝nych terminach gotowo┼Ťci do odbioru, terminem gotowo┼Ťci do odbioru jest najd┼éu┼╝szy podany termin, kt├│ry jednak nie mo┼╝e przekroczy─ç 2 Dni Roboczych. O gotowo┼Ťci Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawc─Ö. Pocz─ůtek biegu terminu gotowo┼Ťci Produktu do odbioru przez Klienta liczy si─Ö w nast─Öpuj─ůcy spos├│b:

5.6.1. ┬á ┬áW przypadku wyboru przez Klienta sposobu p┼éatno┼Ťci przelewem, p┼éatno┼Ťci elektronicznych lub kart─ů p┼éatnicz─ů ÔÇô od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.6.2. ┬á ┬áW przypadku wyboru przez Klienta sposobu p┼éatno┼Ťci got├│wk─ů przy odbiorze osobistym ÔÇô od dnia zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y.

5.6.3. ┬á ┬áW przypadku wyboru przez Klienta sposobu p┼éatno┼Ťci w systemie ratalnym ÔÇô od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez kredytodawc─Ö o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie p├│┼║niej jednak ni┼╝ od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy ┼Ťrodkami z udzielonego Klientowi kredytu.

5.6.4. ┬á ┬áW przypadku wyboru przez Klienta sposobu p┼éatno┼Ťci leasingowej ÔÇô od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez leasingodawc─Ö o zawarciu z Klientem umowy leasingu, nie p├│┼║niej jednak ni┼╝ od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy ┼Ťrodkami z udzielonego Klientowi leasingu.

6.    PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

6.1. ┬á ┬áNiniejszy punkt 6. Regulaminu okre┼Ťla procedur─Ö rozpatrywania reklamacji┬áwsp├│ln─ů dla wszystkich reklamacji┬ásk┼éadanych do Sprzedawcy, w szczeg├│lno┼Ťci reklamacji dotycz─ůcych Produkt├│w, Um├│w Sprzeda┼╝y, Us┼éug Elektronicznych oraz pozosta┼éych reklamacji zwi─ůzanych z dzia┼éaniem Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego.

6.2. ┬á ┬áPodstawa i zakres odpowiedzialno┼Ťci s─ů okre┼Ťlone powszechnie obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa, w szczeg├│lno┼Ťci w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).┬á

6.2.1. ┬á ┬áSzczeg├│┼éowe postanowienia dotycz─ůce reklamacji┬áProduktu ÔÇô rzeczy ruchomej┬áÔÇô zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzeda┼╝y zawartej ze Sprzedawc─ů┬ádo dnia 31. grudnia 2022 r.┬áokre┼Ťlaj─ů przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowi─ůzuj─ůcym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczeg├│lno┼Ťci art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te okre┼Ťlaj─ů w szczeg├│lno┼Ťci podstaw─Ö i zakres odpowiedzialno┼Ťci Sprzedawcy wzgl─Ödem Klienta, je┼╝eli sprzedany Produkt ma wad─Ö fizyczn─ů lub prawn─ů (r─Ökojmia). Sprzedawca obowi─ůzany jest dostarczy─ç Klientowi Produkt bez wad. Zgodnie z art. 558 ┬ž 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialno┼Ť─ç Sprzedawcy z tytu┼éu r─Ökojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta nieb─Öd─ůcego konsumentem zostaje wy┼é─ůczona.

6.2.2. ┬á ┬áSzczeg├│┼éowe postanowienia dotycz─ůce reklamacji┬áProduktu ÔÇô rzeczy ruchomej┬á(w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wy┼é─ůczeniem jednak rzeczy ruchomej, kt├│ra s┼éu┼╝y wy┼é─ůcznie jako no┼Ťnik tre┼Ťci cyfrowej ÔÇô zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzeda┼╝y zawartej ze Sprzedawc─ů┬áod dnia 1. stycznia 2023 r. okre┼Ťlaj─ů przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowi─ůzuj─ůcym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczeg├│lno┼Ťci art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te okre┼Ťlaj─ů w szczeg├│lno┼Ťci podstaw─Ö i zakres odpowiedzialno┼Ťci Sprzedawcy wzgl─Ödem konsumenta, w razie braku zgodno┼Ťci Produktu z Umow─ů Sprzeda┼╝y.

6.2.3. ┬á ┬áSzczeg├│┼éowe postanowienia dotycz─ůce reklamacji┬áProduktu ÔÇô tre┼Ťci lub us┼éugi cyfrowej┬álub rzeczy ruchomej, kt├│ra s┼éu┼╝y wy┼é─ůcznie jako no┼Ťnik tre┼Ťci cyfrowej ÔÇô zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzeda┼╝y zawartej ze Sprzedawc─ů┬áod dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, je┼╝eli dostarczanie takiego Produktu mia┼éo nast─ůpi─ç lub nast─ůpi┼éo po tym dniu okre┼Ťlaj─ů przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowi─ůzuj─ůcym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczeg├│lno┼Ťci art. 43h ÔÇô 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te okre┼Ťlaj─ů w szczeg├│lno┼Ťci podstaw─Ö i zakres odpowiedzialno┼Ťci Sprzedawcy wzgl─Ödem konsumenta, w razie braku zgodno┼Ťci Produktu z Umow─ů Sprzeda┼╝y.

6.3.    Reklamacja może zostać złożona na przykład:

6.3.1.    pisemnie na adres: ul. Słowackiego 25 lok. U1, 01-592 Warszawa

6.3.2. ┬á ┬áw formie elektronicznej za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@alltheway.pl.

6.4. ┬á ┬áPrzes┼éanie lub zwrot Produktu w ramach reklamacji mo┼╝e nast─ůpi─ç na adres: ul. S┼éowackiego 25 lok U1, 01-592 Warszawa.

6.5. ┬á ┬áZaleca si─Ö podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczno┼Ťci dotycz─ůcych przedmiotu reklamacji, w szczeg├│lno┼Ťci rodzaju i daty wyst─ůpienia nieprawid┼éowo┼Ťci lub braku zgodno┼Ťci z umow─ů; (2) ┼╝─ůdania sposobu doprowadzenia do zgodno┼Ťci z umow─ů lub o┼Ťwiadczenia o obni┼╝eniu ceny albo odst─ůpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych sk┼éadaj─ůcego reklamacj─Ö ÔÇô u┼éatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim maj─ů form─Ö jedynie zalecenia i nie wp┼éywaj─ů na skuteczno┼Ť─ç reklamacji z┼éo┼╝onych z pomini─Öciem zalecanego opisu reklamacji.

6.6. ┬á ┬áW razie zmiany podanych danych kontaktowych przez sk┼éadaj─ůcego reklamacj─Ö w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowi─ůzany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

6.7. ┬á ┬áDo reklamacji mog─ů zosta─ç za┼é─ůczone przez sk┼éadaj─ůcego reklamacj─Ö dowody (np. zdj─Öcia, dokumenty lub Produkt) zwi─ůzane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca mo┼╝e tak┼╝e zwr├│ci─ç si─Ö do sk┼éadaj─ůcego reklamacj─Ö z pro┼Ťb─ů o podanie dodatkowych informacji lub przes┼éanie dowod├│w (np. zdj─Öcia), je┼╝eli u┼éatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawc─Ö.┬á

6.8.    Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

7. ┬á ┬áPOZAS─äDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE┼â ORAZ ZASADY DOST─śPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. ┬á ┬áSzczeg├│┼éowe informacje dotycz─ůce mo┼╝liwo┼Ťci skorzystania przez Klienta b─Öd─ůcego konsumentem z pozas─ůdowych sposob├│w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä oraz zasady dost─Öpu do tych procedur dost─Öpne s─ů na stronie internetowej Urz─Ödu Ochrony Konkurencji i Konsument├│w pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2. ┬á ┬áPrzy Prezesie Urz─Ödu Ochrony Konkurencji i Konsument├│w dzia┼éa tak┼╝e punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powsta┼äc├│w Warszawy 1, 00-030 Warszawa), kt├│rego zadaniem jest mi─Ödzy innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotycz─ůcych pozas─ůdowego rozwi─ůzywania spor├│w konsumenckich.

7.3. ┬á ┬áKonsument posiada nast─Öpuj─ůce przyk┼éadowe mo┼╝liwo┼Ťci skorzystania z pozas─ůdowych sposob├│w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä: (1) wniosek o rozstrzygni─Öcie sporu do sta┼éego polubownego s─ůdu konsumenckiego (wi─Öcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozas─ůdowego rozwi─ůzania sporu do wojew├│dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (wi─Öcej informacji na stronie inspektora w┼éa┼Ťciwego ze wzgl─Ödu na miejsce wykonywania dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej przez Sprzedawc─Ö); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument├│w lub organizacji spo┼éecznej, do kt├│rej zada┼ä statutowych nale┼╝y ochrona konsument├│w (m. in. Federacja Konsument├│w, Stowarzyszenie Konsument├│w Polskich). Porady udzielane s─ů mi─Ödzy innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, op┼éata za po┼é─ůczenie wg taryfy operatora).

7.4. ┬á ┬áPod adresem┬áhttp://ec.europa.eu/consumers/odr┬ádost─Öpna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania spor├│w pomi─Ödzy konsumentami i przedsi─Öbiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywn─ů i wieloj─Özyczn─ů stron─Ö internetow─ů z punktem kompleksowej obs┼éugi dla konsument├│w i przedsi─Öbiorc├│w d─ů┼╝─ůcych do pozas─ůdowego rozstrzygni─Öcia sporu dotycz─ůcego zobowi─ůza┼ä umownych wynikaj─ůcych z internetowej umowy sprzeda┼╝y lub umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug (wi─Öcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urz─Ödu Ochrony Konkurencji i Konsument├│w: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8.    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

8.1. ┬á ┬áKonsument, kt├│ry zawar┼é umow─Ö na odleg┼éo┼Ť─ç, mo┼╝e w terminie 14 dni kalendarzowych odst─ůpi─ç od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia koszt├│w, z wyj─ůtkiem koszt├│w okre┼Ťlonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wys┼éanie o┼Ťwiadczenia przed jego up┼éywem. O┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od umowy mo┼╝e zosta─ç z┼éo┼╝one na przyk┼éad:┬á

8.1.1.    pisemnie na adres: ul. Słowackiego 25 lok U1, 01-592 Warszawa

8.1.2. ┬á ┬áw formie elektronicznej za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@alltheway.pl

8.2. ┬á ┬áZwrot Produktu - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) w ramach odst─ůpienia od umowy mo┼╝e nast─ůpi─ç na adres: ul. S┼éowackiego 25 lok. U1, 01-592 Warszawa

8.3. ┬á ┬áPrzyk┼éadowy wz├│r formularza odst─ůpienia od umowy zawarty jest w za┼é─ůczniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dost─Öpny jest w pkt. 12 Regulaminu. Konsument mo┼╝e skorzysta─ç ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowi─ůzkowe.

8.4. ┬á ┬áBieg terminu do odst─ůpienia od umowy rozpoczyna si─Ö:

8.4.1. ┬á ┬ádla umowy, w wykonaniu kt├│rej Sprzedawca wydaje Produkt, b─Öd─ůc zobowi─ůzany do przeniesienia jego w┼éasno┼Ťci ÔÇô od obj─Öcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazan─ů przez niego osob─Ö trzeci─ů inn─ů ni┼╝ przewo┼║nik, a w przypadku umowy, kt├│ra: (1) obejmuje wiele Produkt├│w, kt├│re s─ů dostarczane osobno, partiami lub w cz─Ö┼Ťciach ÔÇô od obj─Öcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub cz─Ö┼Ťci albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produkt├│w przez czas oznaczony ÔÇô od obj─Öcia w posiadanie pierwszego z Produkt├│w;

8.4.2. ┬á ┬ádla pozosta┼éych um├│w ÔÇô od dnia zawarcia umowy.

8.5. ┬á ┬áW przypadku odst─ůpienia od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç umow─Ö uwa┼╝a si─Ö za niezawart─ů.

8.6.    Produkty - rzeczy ruchome, w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi:

8.6.1. ┬á ┬áSprzedawca ma obowi─ůzek niezw┼éocznie, nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania o┼Ťwiadczenia konsumenta o odst─ůpieniu od umowy, zwr├│ci─ç konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p┼éatno┼Ťci, w tym koszty dostarczenia Produktu - rzeczy ruchomej, w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi (z wyj─ůtkiem dodatkowych koszt├│w wynikaj─ůcych z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego ni┼╝ najta┼äszy zwyk┼éy spos├│b dostawy dost─Öpny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu p┼éatno┼Ťci przy u┼╝yciu takiego samego sposobu p┼éatno┼Ťci, jakiego u┼╝y┼é konsument, chyba ┼╝e konsument wyra┼║nie zgodzi┼é si─Ö na inny spos├│b zwrotu, kt├│ry nie wi─ů┼╝e si─Ö dla niego z ┼╝adnymi kosztami. W przypadku Produkt├│w - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - je┼╝eli Sprzedawca nie zaproponowa┼é, ┼╝e sam odbierze Produkt od konsumenta, mo┼╝e wstrzyma─ç si─Ö ze zwrotem p┼éatno┼Ťci otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odes┼éania, w zale┼╝no┼Ťci od tego, kt├│re zdarzenie nast─ůpi wcze┼Ťniej.

8.6.2. ┬á ┬áW przypadku Produkt├│w - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - konsument ma obowi─ůzek niezw┼éocznie, nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w kt├│rym odst─ůpi┼é od umowy, zwr├│ci─ç Produkt Sprzedawcy lub przekaza─ç go osobie upowa┼╝nionej przez Sprzedawc─Ö do odbioru, chyba ┼╝e Sprzedawca zaproponowa┼é, ┼╝e sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odes┼éanie Produktu przed jego up┼éywem.┬á

8.6.3. ┬á ┬áKonsument ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za zmniejszenie warto┼Ťci Produktu - rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi) - b─Öd─ůce wynikiem korzystania z niego w spos├│b wykraczaj─ůcy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.7. ┬á ┬áProdukty ÔÇô tre┼Ťci cyfrowe lub us┼éug cyfrowe:

8.7.1. ┬á ┬áW przypadku odst─ůpienia od umowy o dostarczanie Produktu - tre┼Ťci cyfrowej lub us┼éugi cyfrowej - Sprzedawca od dnia otrzymania o┼Ťwiadczenia konsumenta o odst─ůpieniu od umowy nie mo┼╝e wykorzystywa─ç tre┼Ťci innych ni┼╝ dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z Produktu ÔÇô tre┼Ťci cyfrowych lub us┼éugi cyfrowej -┬á┬ádostarczonych przez Sprzedawc─Ö, z wyj─ůtkiem tre┼Ťci, kt├│re: (1) s─ů u┼╝yteczne wy┼é─ůcznie w zwi─ůzku z tre┼Ťci─ů cyfrow─ů lub us┼éug─ů cyfrow─ů, kt├│re stanowi┼éy przedmiot umowy; (2) dotycz─ů wy┼é─ůcznie aktywno┼Ťci konsumenta w trakcie korzystania z tre┼Ťci cyfrowych lub us┼éugi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawc─Ö; (3) zosta┼éy po┼é─ůczone przez przedsi─Öbiorc─Ö z innymi danymi i nie mog─ů zosta─ç z nich wydzielone lub mog─ů zosta─ç wydzielone jedynie przy nak┼éadzie niewsp├│┼émiernych wysi┼ék├│w; (4) zosta┼éy wytworzone przez konsumenta wsp├│lnie z innymi konsumentami, kt├│rzy nadal mog─ů z nich korzysta─ç. Z wyj─ůtkiem przypadk├│w, o kt├│rych mowa wy┼╝ej w pkt (1)ÔÇô(3,) Sprzedawca na ┼╝─ůdanie konsumenta udost─Öpnia mu tre┼Ťci inne ni┼╝ dane osobowe, kt├│re zosta┼éy dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z tre┼Ťci cyfrowych lub us┼éugi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawc─Ö. W przypadku odst─ůpienia od umowy Sprzedawca mo┼╝e uniemo┼╝liwi─ç konsumentowi dalsze korzystanie z tre┼Ťci cyfrowych lub us┼éugi cyfrowej, w szczeg├│lno┼Ťci przez uniemo┼╝liwienie konsumentowi dost─Öpu do tre┼Ťci cyfrowych lub us┼éugi cyfrowej lub zablokowanie konta u┼╝ytkownika, co nie ma wp┼éywu na uprawnienia konsumenta, o kt├│rych mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyska─ç tre┼Ťci cyfrowe od Sprzedawcy nieodp┼éatnie, bez przeszk├│d ze strony Sprzedawcy, w rozs─ůdnym terminie i powszechnie u┼╝ywanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.

8.7.2. ┬á ┬áW przypadku odst─ůpienia od umowy o dostarczanie Produktu ÔÇô tre┼Ťci cyfrowej lub us┼éugi cyfrowej, konsument jest zobowi─ůzany zaprzesta─ç korzystania z tej tre┼Ťci cyfrowej lub us┼éugi cyfrowej i udost─Öpniania ich osobom trzecim.

8.8. ┬á ┬áMo┼╝liwe koszty zwi─ůzane z odst─ůpieniem przez konsumenta od umowy, kt├│re obowi─ůzany jest ponie┼Ť─ç konsument:

8.8.1. ┬á ┬áW przypadku Produkt├│w - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - je┼╝eli konsument wybra┼é spos├│b dostawy Produktu inny ni┼╝ najta┼äszy zwyk┼éy spos├│b dostawy dost─Öpny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowi─ůzany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt├│w.

8.8.2. ┬á ┬áW przypadku Produkt├│w - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - konsument ponosi bezpo┼Ťrednie koszty zwrotu Produktu.

8.8.3. ┬á ┬áW przypadku Produktu -┬á┬áus┼éugi, kt├│rej wykonywanie ÔÇô na wyra┼║ne ┼╝─ůdanie konsumenta ÔÇô rozpocz─Ö┼éo si─Ö przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy, konsument, kt├│ry wykonuje prawo odst─ůpienia od umowy po zg┼éoszeniu takiego ┼╝─ůdania, ma obowi─ůzek zap┼éaty za ┼Ťwiadczenia spe┼énione do chwili odst─ůpienia od umowy. Kwot─Ö zap┼éaty oblicza si─Ö proporcjonalnie do zakresu spe┼énionego ┼Ťwiadczenia, z uwzgl─Ödnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Je┼╝eli cena lub wynagrodzenie s─ů nadmierne, podstaw─ů obliczenia tej kwoty jest warto┼Ť─ç rynkowa spe┼énionego ┼Ťwiadczenia.

8.9. ┬á ┬áPrawo odst─ůpienia od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç nie przys┼éuguje konsumentowi w odniesieniu do um├│w:

8.9.1. ┬á ┬á(1) o ┼Ťwiadczenie us┼éug, za kt├│re konsument jest zobowi─ůzany do zap┼éaty ceny, je┼╝eli Sprzedawca wykona┼é w pe┼éni us┼éug─Ö za wyra┼║n─ů i uprzedni─ů zgod─ů konsumenta, kt├│ry zosta┼é poinformowany przed rozpocz─Öciem ┼Ťwiadczenia, ┼╝e po spe┼énieniu ┼Ťwiadczenia przez Sprzedawc─Ö utraci prawo odst─ůpienia od umowy, i przyj─ů┼é to do wiadomo┼Ťci; (2) w kt├│rej cena lub wynagrodzenie zale┼╝y od waha┼ä na rynku finansowym, nad kt├│rymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i kt├│re mog─ů wyst─ůpi─ç przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy; (3)┬á┬áw kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest Produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) - nieprefabrykowany, wyprodukowany wed┼éug specyfikacji konsumenta lub s┼éu┼╝─ůcy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest Produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) - ulegaj─ůcy szybkiemu zepsuciu lub maj─ůca kr├│tki termin przydatno┼Ťci do u┼╝ycia; (5) w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest Produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) - dostarczany w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, kt├│rego po otwarciu opakowania nie mo┼╝na zwr├│ci─ç ze wzgl─Ödu na ochron─Ö zdrowia lub ze wzgl─Öd├│w higienicznych, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu; (6) w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů Produkty - rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) -, kt├│re po dostarczeniu, ze wzgl─Ödu na sw├│j charakter, zostaj─ů nieroz┼é─ůcznie po┼é─ůczone z innymi rzeczami ruchomymi, w tym rzeczami ruchomymi z elementami cyfrowymi; (7) w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů napoje alkoholowe, kt├│rych cena zosta┼éa uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzeda┼╝y, a kt├│rych dostarczenie mo┼╝e nast─ůpi─ç dopiero po up┼éywie 30 dni i kt├│rych warto┼Ť─ç zale┼╝y od waha┼ä na rynku, nad kt├│rymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w kt├│rej konsument wyra┼║nie ┼╝─ůda┼é, aby Sprzedawca do niego przyjecha┼é w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je┼╝eli Sprzedawca ┼Ťwiadczy dodatkowo inne us┼éugi ni┼╝ te, kt├│rych wykonania konsument ┼╝─ůda┼é, lub dostarcza Produkty - rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) -,inne ni┼╝ cz─Ö┼Ťci zamienne niezb─Ödne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst─ůpienia od umowy przys┼éuguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us┼éug lub Produkt├│w; (9) w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů nagrania d┼║wi─Ökowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dziennik├│w, periodyk├│w lub czasopism, z wyj─ůtkiem umowy o prenumerat─Ö; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o ┼Ťwiadczenie us┼éug w zakresie zakwaterowania, innych ni┼╝ do cel├│w mieszkalnych, przewozu towar├│w, najmu samochod├│w, gastronomii, us┼éug zwi─ůzanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je┼╝eli w umowie oznaczono dzie┼ä lub okres ┼Ťwiadczenia us┼éugi; (13) o dostarczanie tre┼Ťci cyfrowych niedostarczanych na no┼Ťniku materialnym, za kt├│re konsument jest zobowi─ůzany do zap┼éaty ceny, je┼╝eli Sprzedawca rozpocz─ů┼é ┼Ťwiadczenie za wyra┼║n─ů i uprzedni─ů zgod─ů konsumenta, kt├│ry zosta┼é poinformowany przed rozpocz─Öciem ┼Ťwiadczenia, ┼╝e po spe┼énieniu ┼Ťwiadczenia przez Sprzedawc─Ö utraci prawo odst─ůpienia od umowy, i przyj─ů┼é to do wiadomo┼Ťci, a Sprzedawca przekaza┼é konsumentowi potwierdzenie, o kt├│rym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta; (14) o ┼Ťwiadczenie us┼éug, za kt├│re konsument jest zobowi─ůzany do zap┼éaty ceny w przypadku kt├│rych konsument wyra┼║nie za┼╝─ůda┼é od Sprzedawcy, aby przyjecha┼é do niego w celu dokonania naprawy, a us┼éuga zosta┼éa ju┼╝ w pe┼éni wykonana za wyra┼║n─ů i uprzedni─ů zgod─ů konsumenta.

8.10. ┬á ┬áZawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotycz─ůce konsumenta stosuje si─Ö od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla um├│w zawartych od tego dnia r├│wnie┼╝ do Us┼éugobiorcy lub Klienta b─Öd─ůcego osob─ů fizyczn─ů zawieraj─ůc─ů umow─Ö bezpo┼Ťrednio zwi─ůzan─ů z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů, gdy z tre┼Ťci tej umowy wynika, ┼╝e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj─ůcego w szczeg├│lno┼Ťci z przedmiotu wykonywanej przez ni─ů dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, udost─Öpnionego na podstawie przepis├│w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej.

9. ┬á ┬áPOSTANOWIENIA DOTYCZ─äCE PRZEDSI─śBIORC├ôW

9.1. ┬á ┬áNiniejszy punkt 9. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte s─ů skierowane i tym samym wi─ů┼╝─ů wy┼é─ůcznie Klienta lub Us┼éugobiorc─Ö nieb─Öd─ůcego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla um├│w zawartych od tego dnia nieb─Öd─ůcego tak┼╝e osob─ů fizyczn─ů zawieraj─ůc─ů umow─Ö bezpo┼Ťrednio zwi─ůzan─ů z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů, gdy z tre┼Ťci tej umowy wynika, ┼╝e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj─ůcego w szczeg├│lno┼Ťci z przedmiotu wykonywanej przez ni─ů dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, udost─Öpnionego na podstawie przepis├│w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej.┬á

9.2. ┬á ┬áSprzedawcy przys┼éuguje prawo odst─ůpienia od Umowy Sprzeda┼╝y w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odst─ůpienie od Umowy Sprzeda┼╝y w tym wypadku mo┼╝e nast─ůpi─ç bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta ┼╝adnych roszcze┼ä w stosunku do Sprzedawcy.

9.3. ┬á ┬áSprzedawca ma prawo ograniczy─ç dost─Öpne sposoby p┼éatno┼Ťci, w tym tak┼╝e wymaga─ç dokonania przedp┼éaty w ca┼éo┼Ťci albo cz─Ö┼Ťci i to niezale┼╝nie od wybranego przez Klienta sposobu p┼éatno┼Ťci oraz faktu zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y.

9.4. ┬á ┬áUs┼éugodawca mo┼╝e wypowiedzie─ç umow─Ö o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przes┼éanie Us┼éugobiorcy stosownego o┼Ťwiadczenia.

9.5. ┬á ┬áOdpowiedzialno┼Ť─ç Us┼éugodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Us┼éugobiorcy/Klienta, bez wzgl─Ödu na jej podstaw─Ö prawn─ů, jest ograniczona ÔÇô zar├│wno w ramach pojedynczego roszczenia, jak r├│wnie┼╝ za wszelkie roszczenia w sumie ÔÇô do wysoko┼Ťci zap┼éaconej ceny oraz koszt├│w dostawy z tytu┼éu Umowy Sprzeda┼╝y, nie wi─Öcej jednak ni┼╝ do kwoty jednego tysi─ůca z┼éotych. Ograniczenie kwotowe, o kt├│rym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszcze┼ä kierowanych przez Us┼éugobiorc─Ö/Klienta w stosunku do Us┼éugodawcy/Sprzedawcy, w tym tak┼╝e w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y lub niezwi─ůzanych z Umow─ů Sprzeda┼╝y. Us┼éugodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç w stosunku do Us┼éugobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci z tytu┼éu utraconych korzy┼Ťci. Sprzedawca nie ponosi tak┼╝e odpowiedzialno┼Ťci za op├│┼║nienie w przewozie przesy┼éki.

9.6. ┬á ┬áWszelkie spory powsta┼ée pomi─Ödzy Sprzedawc─ů/Us┼éugodawc─ů a Klientem/Us┼éugobiorc─ů zostaj─ů poddane s─ůdowi w┼éa┼Ťciwemu ze wzgl─Ödu na siedzib─Ö Sprzedawcy/Us┼éugodawcy.

9.7. ┬á ┬áOdpowiedzialno┼Ť─ç Sprzedawcy z tytu┼éu r─Ökojmi za Produkt lub braku zgodno┼Ťci Produktu z Umow─ů Sprzeda┼╝y zostaje wy┼é─ůczona.

9.8.    Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

 

10.    OPINIE O PRODUKTACH

10.1.    Sprzedawca umożliwia swoim Klientom wystawianie i dostęp do opinii o Produktach oraz o Sklepie Internetowym na zasadach wskazanych  w niniejszym punkcie Regulaminu. 

10.2. ┬á ┬áWystawienie opinii przez Klienta mo┼╝liwe jest po skorzystaniu z formularza umo┼╝liwiaj─ůcego dodanie opinii o Produkcie lub Sklepie Internetowym. Formularz ten mo┼╝e by─ç udost─Öpniony bezpo┼Ťrednio na stronie Sklepu Internetowego (w tym tak┼╝e za pomoc─ů zewn─Ötrznego widgetu) lub mo┼╝e zosta─ç udost─Öpniony za pomoc─ů indywidualnego linku otrzymanego przez Klienta po zakupie na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Dodaj─ůc opini─Ö, Us┼éugobiorca mo┼╝e r├│wnie┼╝ doda─ç ocen─Ö graficzn─ů lub zdj─Öcie Produktu ÔÇô je┼╝eli taka opcja jest dost─Öpna w formularzu opinii.┬á

10.3. ┬á ┬áOpinia o Produkcie mo┼╝e by─ç wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produkt├│w w Sklepie Internetowym Sprzedawcy oraz przez Klienta, kt├│ry dokona┼é zakupu opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Um├│w Sprzeda┼╝y w celu wystawienia opinii o Produkcie. Opinia o Sklepie Internetowym mo┼╝e by─ç wystawiona przez osob─Ö b─Öd─ůc─ů Klientem Sklepu Internetowego.┬á

10.4. ┬á ┬áDodawanie opinii przez Klient├│w nie mo┼╝e by─ç wykorzystywane do dzia┼éa┼ä bezprawnych, w szczeg├│lno┼Ťci do dzia┼éa┼ä stanowi─ůcych czyn nieuczciwej konkurencji, czy te┼╝ dzia┼éa┼ä naruszaj─ůcych dobra osobiste, prawa w┼éasno┼Ťci intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub os├│b trzecich. Klient dodaj─ůc opini─Ö obowi─ůzany jest do dzia┼éania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.

10.5. ┬á ┬áOpinie mog─ů by─ç udost─Öpniane bezpo┼Ťrednio na stronie Sklepu Internetowego (np. przy danym Produkcie) lub w zewn─Ötrznym serwisie zbieraj─ůcym opinie, z kt├│rym wsp├│┼épracuje Sprzedawca i do kt├│rego odsy┼éa na stronie Sklepu Internetowego (w tym tak┼╝e za pomoc─ů zewn─Ötrznego widgetu umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego).┬á

10.6. ┬á ┬áSprzedawca zapewnia aby publikowane opinie o Produktach pochodzi┼éy od jego Klient├│w, kt├│rzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca podejmuje nast─Öpuj─ůce dzia┼éania, aby sprawdzi─ç, czy opinie pochodz─ů od jego Klient├│w:┬á

10.6.1. ┬á ┬áOpublikowanie opinii wystawianej za pomoc─ů formularza dost─Öpnego bezpo┼Ťrednio na stronie Sklepu Internetowego wymaga wcze┼Ťniejszej weryfikacji przez Us┼éugodawc─Ö. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodno┼Ťci opinii z Regulaminem, w szczeg├│lno┼Ťci na sprawdzeniu, czy osoba opiniuj─ůca jest Klientem Sklepu Internetowego ÔÇô w tym wypadku Sprzedawca sprawdza, czy osoba ta dokona┼éa zakupu w Sklepie Internetowym, a w przypadku opinii o Produkcie sprawdza dodatkowo, czy zakupi┼éa opiniowany Produkt. Weryfikacja nast─Öpuje bez zb─Ödnej zw┼éoki.

10.6.2. ┬á ┬áSprzedawca wysy┼éa swoim Klientom (w tym tak┼╝e za pomoc─ů zewn─Ötrznego serwisu zbieraj─ůcego opinie, z kt├│rym wsp├│┼épracuje) indywidualny link na podany przez niego przy zakupie adres poczty elektronicznej ÔÇô w ten spos├│b dost─Öp do formularza opinii otrzymuje wy┼é─ůcznie Klient, kt├│ry dokona┼é zakupu Produktu w Sklepie Internetowym.┬á

10.6.3. ┬á ┬áW razie w─ůtpliwo┼Ťci Sprzedawcy lub zastrze┼╝e┼ä kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klient├│w lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupi┼é dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania si─Ö z autorem opinii celem wyja┼Ťnienia i potwierdzenia, ┼╝e faktycznie jest Klientem Sklepu Internetowego lub dokona┼é zakupu opiniowanego Produktu.┬á

10.7. ┬á ┬áWszelkie uwagi, odwo┼éania od weryfikacji opinii, czy te┼╝ zastrze┼╝enia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupi┼é dany Produkt mog─ů by─ç zg┼éaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 6. Regulaminu.

10.8.    Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów. Sprzedawca udostępnia opnie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.

 

11.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. ┬á ┬áUmowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane s─ů w j─Özyku polskim.

11.2.    Zmiana Regulaminu:

11.2.1. ┬á ┬áUs┼éugodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z wa┼╝nych przyczyn, to jest: zmiany przepis├│w prawa; zmiany sposob├│w p┼éatno┼Ťci i dostaw ÔÇô w zakresie, w jakim te zmiany wp┼éywaj─ů na realizacj─Ö postanowie┼ä niniejszego Regulaminu.┬á

11.2.2. ┬á ┬áW przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu um├│w o charakterze ci─ůg┼éym (np. ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej ÔÇô Konto) zmieniony Regulamin wi─ů┼╝e Us┼éugobiorc─Ö, je┼╝eli zosta┼éy zachowane wymagania okre┼Ťlone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Us┼éugobiorca zosta┼é prawid┼éowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedzia┼é umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowa┼éa wprowadzeniem jakichkolwiek nowych op┼éat lub podwy┼╝szeniem obecnych Us┼éugobiorca ma prawo odst─ůpienia od umowy.

11.2.3. ┬á ┬áW przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu um├│w o innym charakterze ni┼╝ umowy ci─ůg┼ée (np. Umowa Sprzeda┼╝y) zmiany Regulaminu nie b─Öd─ů w ┼╝aden spos├│b narusza─ç praw nabytych Us┼éugobiorc├│w/Klient├│w przed dniem wej┼Ťcia w ┼╝ycie zmian Regulaminu, w szczeg├│lno┼Ťci zmiany Regulaminu nie b─Öd─ů mia┼éy wp┼éywu na ju┼╝ sk┼éadane lub z┼éo┼╝one Zam├│wienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzeda┼╝y.

11.3. ┬á ┬áW sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj─ů zastosowanie powszechnie obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa polskiego, w szczeg├│lno┼Ťci: Kodeksu Cywilnego; ustawy o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne w┼éa┼Ťciwe przepisy powszechnie obowi─ůzuj─ůcego prawa.

12.    WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


Wz├│r formularza odst─ůpienia od umowy

(formularz ten nale┼╝y wype┼éni─ç i odes┼éa─ç tylko w przypadku ch─Öci odst─ůpienia od umowy)

ÔÇô┬á┬á┬á┬áAdresat:┬á

OUTDOOR MICHAŁ BOBRUK 
ul. Słowackiego 25 lok U1, 01-592 Warszawa 
alltheway.pl
info@alltheway.pl

ÔÇô┬á┬á┬á┬áJa/My(*) niniejszym informuj─Ö/informujemy(*) o moim/naszym odst─ůpieniu od umowy sprzeda┼╝y nast─Öpuj─ůcych towar├│w(*) umowy dostawy nast─Öpuj─ůcych towar├│w(*) umowy o dzie┼éo polegaj─ůcej na wykonaniu nast─Öpuj─ůcych towar├│w(*)/o ┼Ťwiadczenie nast─Öpuj─ůcej us┼éugi(*)┬á

 

ÔÇô┬á┬á┬á┬áData zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

ÔÇô┬á┬á┬á┬áImi─Ö i nazwisko konsumenta(-├│w)

ÔÇô┬á┬á┬á┬áAdres konsumenta(-├│w)

ÔÇô┬á┬á┬á┬áPodpis konsumenta(-├│w) (tylko je┼╝eli formularz jest przesy┼éany w wersji papierowej)

ÔÇô┬á┬á┬á┬áData

(*) Niepotrzebne skre┼Ťli─ç.

Regulamin obowi─ůzuj─ůcy do dnia 3 kwietnia 2023 roku.

┬ž 1 POSTANOWIENIA OG├ôLNE

 1. Przedsi─Öbiorc─ů prowadz─ůcym sklep internetowy dost─Öpny pod adresem internetowym AllTheWay.pl zwanym dalej "Sklepem Internetowym" jest firma Outdoor Micha┼é Bobruk z siedzib─ů w Warszawie 01-571, ul. Jana Kozietulskiego 12 lok. A/12, NIP 542-266-27-20 REGON 200044735, kt├│rej adres do korespondencji to:
  Outdoor Michał Bobruk
  ul. Kozietulskiego 12 lok. A/12
  01-571 Warszawa
  e-mail: info@alltheway.pl
 2. Sklep Internetowy prowadzi sprzeda┼╝ towar├│w za po┼Ťrednictwem witryny internetowej www.alltheway.pl
 3. Kupuj─ůcym mo┼╝e by─ç ka┼╝da osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym alltheway.pl/ portalu aukcyjnym Allegro.pl. U┼╝yte w niniejszym regulaminie okre┼Ťlenia Kupuj─ůcy oraz Klient s─ů synonimami.
 4. Niniejszy Regulamin okre┼Ťla:
  • zasady sk┼éadania zam├│wie┼ä i zawierania um├│w sprzeda┼╝y,
  • modyfikacja zam├│wie┼ä i czas realizacji zam├│wienia,
  • prawo odst─ůpienia od umowy sprzeda┼╝y,
  • formy p┼éatno┼Ťci,
  • warunki dostawy towar├│w,
  • pozosta┼ée prawa i obowi─ůzki stron umowy sprzeda┼╝y,
  • procedura sk┼éadania reklamacji,
  • zasady ochrony danych osobowych,
  • zasady rejestracji w sklepie,
  • warunki techniczne.

┬ž 2 ZASADY SK┼üADANIA ZAM├ôWIE┼â I ZAWIERANIA UM├ôW SPRZEDA┼╗Y

 1. Towary umieszczone na witrynie Sklepu Internetowego wraz z oznaczeniem ich cen nie stanow─ů oferty jego sprzeda┼╝y, a jedynie zaproszenie dla kupuj─ůcych do sk┼éadania ofert.
 2. Kupuj─ůcy sk┼éada zam├│wienie w formie elektronicznej w Sklepie Internetowym poprzez koszyk zam├│wie┼ä. Zam├│wienie stanowi ofert─Ö zawarcia umowy sprzeda┼╝y towaru umieszczonego w witrynie Sklepu Internetowego za okre┼Ťlon─ů tam cen─ů.
 3. Zam├│wienie zostaje przyj─Öte do realizacji w momencie potwierdzenia zam├│wienia przez Sklep Internetowy.
 4. Klient otrzymuje potwierdzenie przyj─Öcia zam├│wienia w mailu potwierdzaj─ůcym. Z t─ů chwil─ů nast─Öpuje zawarcie umowy sprzeda┼╝y, z zastrze┼╝eniem ┬ž 7.
 5. Outdoor Michal Bobruk w momencie wydania towar├│w wystawia klientowi paragon fiskalny lub na ┼╝─ůdanie, faktur─Ö VAT. Mo┼╝liwym jest tak┼╝e p├│┼║niejsze wystawienie faktury dokumentuj─ůcej dokonan─ů sprzeda┼╝, nawet gdy zosta┼éa ju┼╝ ona potwierdzona paragonem z kasy rejestruj─ůcej, jednak┼╝e warunkiem koniecznym jest zwrot przez nabywc─Ö orygina┼éu paragonu.
 6. Po dokonaniu wysy┼éki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupuj─ůcym jest zobowi─ůzany przes┼éa─ç Kupuj─ůcemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wype┼énienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupuj─ůcy jest uprawniony, jednak nie zobowi─ůzany do jej wype┼énienia.

┬ž 3 MODYFIKACJA ZAM├ôWIE┼â I CZAS REALIZACJI ZAM├ôWIENIA

 1. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do chwili wystawienia przez Sklep Internetowy paragonu lub faktury. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez wysłanie emaila na adres info@alltheway.pl.
 2. Przy ka┼╝dym produkcie wy┼Ťwietlana jest informacja o dost─Öpno┼Ťci produktu. Czas realizacji zam├│wienia to czas, kt├│ry up┼éywa od chwili przyj─Öcia zam├│wienia do realizacji do chwili wys┼éania kupuj─ůcemu towar├│w okre┼Ťlonych w zam├│wieniu. Zam├│wienie na towary o r├│┼╝nym czasie realizacji wysy┼éane jest po skompletowaniu ca┼éo┼Ťci, tzn. po up┼éywie czasu najd┼éu┼╝szego z podanych.
 3. Wszystkie terminy realizacji zam├│wienia liczone s─ů w dniach roboczych i nie obejmuj─ů terminu dostarczenia przesy┼éki kupuj─ůcemu przez Poczt─Ö Polsk─ů lub firm─Ö kuriersk─ů.

┬ž 4 PRAWO ODST─äPIENIA OD UMOWY SPRZEDA┼╗Y

 1. Klient, kt├│ry zawar┼é umow─Ö sprzeda┼╝y ze Sklepem Internetowym, mo┼╝e od niej odst─ůpi─ç bez podania przyczyn, sk┼éadaj─ůc stosowne o┼Ťwiadczenie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania zakupionego towaru.┬áO┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od umowy nale┼╝y wys┼éa─ç na adres siedziby Alltheway.pl (wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu).Alltheway.pl┬áumo┼╝liwia z┼éo┼╝enie o┼Ťwiadczenia tak┼╝e drog─ů elektroniczn─ů na adres e-mail: info@alltheway.pl.
 2. Wykonanie prawa odst─ůpienia od umowy mo┼╝liwe jest tak┼╝e za pomoc─ů formularza stanowi─ůcego za┼é─ůcznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Stosowny za┼é─ůcznik dost─Öpny jest na stronie internetowej:┬áalltheway.pl/pobierz/Formularz_odstapienia_od_umowy.pdf
 3. Termin 14-sto dniowy, liczy si─Ö od dnia wydania rzeczy,┬ározumianego jako obj─Öcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazan─ů przez konsumenta osob─Ö trzeci─ů inn─ů ni┼╝ przewo┼║nik.
 4. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odst─ůpienia od umowy, konsument jest obowi─ůzany odes┼éa─ç towar w stanie niezmienionym niezw┼éocznie tj. w terminie nie d┼éu┼╝szym ni┼╝ 14 (czterna┼Ťcie) dni na adres Sklepu Internetowego.
 5. Prawo odst─ůpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsi─Öbiorstwa lub na odleg┼éo┼Ť─ç nie przys┼éuguje konsumentowi w odniesieniu do um├│w:
  • o ┼Ťwiadczenie us┼éug, je┼╝eli przedsi─Öbiorca wykona┼é w pe┼éni us┼éug─Ö za wyra┼║n─ů zgod─ů konsumenta, kt├│ry zosta┼é poinformowany przed rozpocz─Öciem ┼Ťwiadczenia, ┼╝e po spe┼énieniu ┼Ťwiadczenia przez przedsi─Öbiorc─Ö utraci prawo do odst─ůpienia od umowy;
  • w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed┼éug specyfikacji konsumenta lub s┼éu┼╝─ůca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů nagrania d┼║wi─Ökowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o dostarczanie tre┼Ťci cyfrowych, kt├│re nie s─ů zapisane na no┼Ťniku materialnym, je┼╝eli spe┼énianie ┼Ťwiadczenia rozpocz─Ö┼éo si─Ö za wyra┼║n─ů zgod─ů konsumenta przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi─Öbiorc─Ö o utracie prawa odst─ůpienia od umowy.
 6. Klient ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za zmniejszenie warto┼Ťci rzeczy b─Öd─ůce wynikiem korzystania z niej┬áw spos├│b wykraczaj─ůcy poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. W przypadku odst─ůpienia od umowy sprzeda┼╝y towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega ca┼éy zestaw.
 8. Koszty bezpo┼Ťredniego odes┼éania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w zwi─ůzku z dokonanym odst─ůpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.
 9. Je┼╝eli Klient wybra┼é spos├│b dostarczenia rzeczy inny ni┼╝ najta┼äszy zwyk┼éy spos├│b dostarczenia oferowany przez przedsi─Öbiorc─Ö, przedsi─Öbiorca nie jest zobowi─ůzany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt├│w.
 10. Zwrotu p┼éatno┼Ťci Sklep Internetowy dokonuje z wykorzystaniem takiej formy p┼éatno┼Ťci, jaka zosta┼éa wybrana przez klienta podczas sk┼éadania zam├│wienia; w ka┼╝dym przypadku w zwi─ůzku z tym zwrotem konsument nie ponosi koszt├│w.

┬ž 5 FORMY P┼üATNO┼ÜCI

 1. Kupuj─ůcy mo┼╝e wybra─ç nast─Öpuj─ůce formy p┼éatno┼Ťci:
  • poprzez serwis przelewy24.pl: Rozliczenia transakcji kart─ů kredytow─ů i e-przelewem przeprowadzane s─ů za po┼Ťrednictwem PayPro Sp├│┼éka Akcyjna,
  • p┼éatno┼Ť─ç ratalna CA Raty, p┼éatno┼Ť─ç ratalna za po┼Ťrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A.,
  • przy odbiorze: pobranie - kurier Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej przynosz─ůc przesy┼ék─Ö pobiera kwot─Ö w takiej wysoko┼Ťci, jaka by┼éa zatwierdzona przy sk┼éadaniu zam├│wienia lub mniejszej, je┼Ťli przesy┼éka nie zawiera wszystkich zamawianych produkt├│w, a zosta┼éa wys┼éana na pro┼Ťb─Ö kupuj─ůcego,
  • przelewem - wp┼éaty w formie dowolnego przelewu bankowego lub pocztowego.

┬ž 6 WARUNKI DOSTAWY TOWAR├ôW

 1. Towar dostarczany jest konsumentowi w wybrany przez niego spos├│b: przesy┼ék─ů pocztow─ů (Poczta Polska), kuriererm.
 2. Konsument winien zwr├│ci─ç nale┼╝yt─ů uwag─Ö na stan przesy┼éki przy jej odbiorze, w szczeg├│lno┼Ťci czy przesy┼éka nie zosta┼éa uszkodzona lub zniszczona.
 3. W razie uszkodzenia lub zniszczenia przesy┼éki podczas transportu, nale┼╝y w obecno┼Ťci pracownika Poczty Polskiej lub kuriera sporz─ůdzi─ç protok├│┼é szkody, zawieraj─ůcy dat─Ö i godzin─Ö dor─Öczenia przesy┼éki, imiona i nazwiska os├│b sprawdzaj─ůcych zawarto┼Ť─ç przesy┼éki, jej zawarto┼Ť─ç i stan, w jakim dotar┼éa. Protok├│┼é ten nale┼╝y przes┼éa─ç, bez zb─Ödnej zw┼éoki, do Sklepu Internetowego.
 4. Dla zam├│wie┼ä o warto┼Ťci wi─Ökszej ni┼╝ 300 z┼é z dostawa Poczt─ů Polsk─ů lub kurierem wykonywana jest na koszt Sklepu Internetowego przy przedp┼éacie klienta.
 5. Koszta wysy┼éki obowi─ůzuj─ů na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Koszta wysy┼éki prezentowane s─ů na stronie alltheway.pl/content/1-cennik-dostawy.

┬ž 7 POZOSTA┼üE PRAWA I OBOWI─äZKI STRON UMOWY SPRZEDA┼╗Y

 1. Je┼╝eli Sklep Internetowy nie mo┼╝e spe┼éni─ç ┼Ťwiadczenia z tego powodu, ┼╝e zam├│wiony przez kupuj─ůcego towar nie jest dost─Öpny - powinien niezw┼éocznie, najp├│┼║niej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi─ç o tym konsumenta i zwr├│ci─ç ca┼é─ů otrzyman─ů od niego sum─Ö pieni─Ö┼╝n─ů.
 2. W przypadku gdy Sklep Internetowy nie mo┼╝e wykona─ç zobowi─ůzania z powodu cho─çby przej┼Ťciowej niemo┼╝no┼Ťci spe┼énienia ┼Ťwiadczenia o w┼éa┼Ťciwo┼Ťciach zam├│wionych przez kupuj─ůcego - mo┼╝e zwolni─ç si─Ö z zobowi─ůzania przez spe┼énienie ┼Ťwiadczenia zast─Öpczego, odpowiadaj─ůcego tej samej jako┼Ťci i przeznaczeniu oraz za t─Ö sam─ů cen─Ö, informuj─ůc zarazem konsumenta na pi┼Ťmie o jego prawie nieprzyj─Öcia tego ┼Ťwiadczenia i odst─ůpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sklepu Internetowego.

┬ž 8 PROCEDURA SK┼üADANIA REKLAMACJI

 1. Sklep Internetowy jako sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za niezgodno┼Ť─ç towaru z umow─ů sprzeda┼╝y, w zakresie okre┼Ťlonym Ustaw─ů o szczeg├│lnych warunkach sprzeda┼╝y konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.
 2. W przypadku wyst─ůpienia usterki technicznej nale┼╝y skontaktowa─ç si─Ö ze Sprzedawc─ů telefonicznie lub drog─ů elektroniczn─ů.
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodno┼Ťci towaru z umow─ů przed up┼éywem okresu odpowiedzialno┼Ťci sprzedawcy, konsument zobowi─ůzany jest zawiadomi─ç go o tym fakcie wysy┼éaj─ůc lub dostarczaj─ůc osobi┼Ťcie zawiadomienie na adres pocztowy siedziby.
 4. Konsument zawiadamiaj─ůc o niezgodno┼Ťci towaru z umow─ů sprzeda┼╝y wska┼╝e co najmniej:
  • dat─Ö wniesienia reklamacji,
  • imi─Ö, nazwisko i adres zg┼éaszaj─ůcego reklamacj─Ö,
  • okre┼Ťlenie reklamowanego towaru, w zakresie w jakim jest to w┼éa┼Ťciwe dla danego jego rodzaju (np. kolor, nazwa, producent, rozmiar),
  • opis niezgodno┼Ťci i termin w jakim zosta┼éa stwierdzona, a w stosownych przypadkach tak┼╝e okoliczno┼Ťci uzasadniaj─ůce reklamacj─Ö,
  • ┼╝─ůdanie reklamuj─ůcego,
  • dow├│d zakupu reklamowanego towaru,
  • czytelny podpis zg┼éaszaj─ůcego reklamacj─Ö,
  • w przypadku przes┼éania zg┼éoszenia e-mailem zgod─Ö na przetwarzanie przez przedsi─Öbiorc─Ö adresu e-mail zg┼éaszaj─ůcego.
 5. Na ┼╝─ůdanie sprzedawcy konsument odsy┼éa reklamowane towary albo przekazuje je przedsi─Öbiorcy albo osobie upowa┼╝nionej przez niego do ich odbioru, bez zb─Ödnej zw┼éoki, w celu umo┼╝liwienia mu podj─Öcia decyzji o uznaniu b─ůd┼║ nie, reklamacji po dokonaniu ogl─Ödzin towaru lub zaopiniowaniu przez rzeczoznawc─Ö. Przekazywany towar powinien by─ç dobrze zabezpieczony przed zniszczeniem podczas przesy┼éki. W przypadku uznania roszcze┼ä konsumenta za zasadne sprzedawca zwraca reklamuj─ůcemu poniesione koszty dostarczenia (z wyj─ůtkiem dodatkowych koszt├│w wynikaj─ůcych z wyra┼║nie wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego, ni┼╝ zwyczajowa i powszechnie przyjmowana forma dostawy wskazana wcze┼Ťniej przez sprzedawc─Ö, kt├│ra wi─ůza┼éaby si─Ö z wy┼╝szymi kosztami).
 6. Je┼╝eli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umow─ů, kupuj─ůcy, w pierwszej kolejno┼Ťci, mo┼╝e ┼╝─ůda─ç doprowadzenia go do stanu zgodno┼Ťci z umow─ů poprzez nieodp┼éatn─ů napraw─Ö albo wymian─Ö na nowy, chyba, ┼╝e naprawa albo wymiana s─ů niemo┼╝liwe lub wymagaj─ů nadmiernych koszt├│w. Przy ocenie nadmierno┼Ťci koszt├│w uwzgl─Ödnia si─Ö warto┼Ť─ç towaru zgodnego z umow─ů, rodzaj i stopie┼ä stwierdzonej niezgodno┼Ťci, a tak┼╝e bierze si─Ö pod uwag─Ö niedogodno┼Ťci, na jakie narazi┼éby kupuj─ůcego inny ni┼╝ ┼╝─ůdany przez niego spos├│b zaspokojenia. Dopiero, je┼╝eli konsument nie mo┼╝e ┼╝─ůda─ç skutecznej naprawy lub wymiany towaru (bo jest to niemo┼╝liwe lub wymaga nadmiernych koszt├│w) mo┼╝e zwr├│ci─ç si─Ö o odst─ůpienie od umowy albo domaga─ç si─Ö stosownego obni┼╝enia ceny za towar. Powy┼╝sze uprawnienia (┼╝─ůdanie obni┼╝enia ceny lub odst─ůpienie od umowy) przys┼éuguj─ů kupuj─ůcemu tak┼╝e w przypadku przed┼éu┼╝aj─ůcego si─Ö czasu naprawy lub wymiany (uwzgl─Ödnia si─Ö wtedy rodzaj towaru i cel jego nabycia) oraz gdy naprawa lub wymiana nara┼╝a┼éaby konsumenta na znaczne niedogodno┼Ťci. Uprawnienie do obni┼╝enia ceny lub odst─ůpienia od umowy nie przys┼éuguje, gdy niezgodno┼Ť─ç towaru z umow─ů nie jest istotna.
 7. Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 8. Reklamowany towar powinien posiadać pełne, oryginalne wyposażenie.
 9. Rozpatrzenie reklamacje nast─Öpuje niezw┼é─ůcznie, jednak nie d┼éu┼╝ej ni┼╝ w terminie 14 dni.

┬ž 9 ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. W chwili sk┼éadania zam├│wienia kupuj─ůcy wyra┼╝a zgod─Ö na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep Internetowy, zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami, a w szczeg├│lno┼Ťci z ustaw─ů o ochronie danych osobowych oraz ustaw─ů o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů.
 2. Administratorem danych osobowych jest┬á┬áOutdoor Micha┼é Bobruk z siedzib─ů w┬áWarszawie 01-571, ul. Jana Kozietulskiego 12 lok. A/12, NIP 542-266-27-20 REGON 200044735.
 3. Administrator danych, na podstawie stosownych um├│w pisemnych, zawartych zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, mo┼╝e powierzy─ç przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi, co nie wy┼é─ůcza odpowiedzialno┼Ťci administratora za przestrzeganie przepis├│w Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Jednocze┼Ťnie administrator danych o┼Ťwiadcza, i┼╝ powierzone mu dane osobowe s─ů chronione zgodnie z ww. Ustaw─ů w spos├│b uniemo┼╝liwiaj─ůcy dost─Öp do nich os├│b niepowo┼éanych.
 4. Udost─Öpnione dane osobowe s─ů przetwarzane przez Sklep Internetowy wy┼é─ůcznie w celu nale┼╝ytego wykonania umowy sprzeda┼╝y.
 5. Sprzedaj─ůcy zapewnia realizacj─Ö uprawnie┼ä wynikaj─ůcych z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczeg├│lno┼Ťci kupuj─ůcy ma prawo wgl─ůdu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i ┼╝─ůdania ich usuni─Öcia. Skorzystanie z prawa domagania si─Ö zmiany, poprawienia lub usuni─Öcia danych z systemu Sklepu Internetowego jest dokonywane na podstawie przes┼éania do sprzedaj─ůcego poczt─ů elektroniczn─ů stosownego ┼╝─ůdania wraz z podaniem imienia i nazwiska kupuj─ůcego. Zarejestrowani kupuj─ůcy mog─ů dokonywa─ç zmian i poprawiania danych osobowych poprzez alltheway.pl lub kontakt mailowy ze Sklepem Internetowym.

┬ž 10 ZASADY REJESTRACJI W SKLEPIE

 1. W celu utworzenia Konta Klienta nale┼╝y wype┼éni─ç formularz rejestracyjny dost─Öpny pod adresem http://alltheway.pl/index.php?controller=my-account. W celu potwierdzenia rejestracji wymagane jest aktywowanie przycisku lub podobnej funkcji (link aktywacyjny), zawartego w informacji mailowej przes┼éanej na adres e-mail Klienta. Tylko potwierdzenie rejestracji umo┼╝liwia ponowne logowanie w przysz┼éo┼Ťci. Zarejestrowany Klient mo┼╝e w ka┼╝dej chwili zmienia─ç zapisane dane b─ůd┼║ te┼╝ trwale je usun─ů─ç.
 2. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Klienta
 3. Kupuj─ůcy w celu rejestracji, powinien wype┼éni─ç formularz rejestracyjny.
 4. Zawarcie umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů jest r├│wnoznaczne ze z┼éo┼╝eniem o┼Ťwiadcze┼ä nast─Öpuj─ůcych tre┼Ťci:
  • zapozna┼éem si─Ö i zaakceptowa┼éem w pe┼éni postanowienia Regulaminu stanowi─ůcego podstaw─Ö zawarcia umowy,
  • przyst─Öpuj─Ö do korzystania z us┼éug dobrowolnie,
  • dane zawarte w formularzu rejestracyjnym s─ů zgodne z prawd─ů i nie naruszaj─ů praw os├│b trzecich,
  • wyra┼╝am zgod─Ö na zawarcie umowy drog─ů elektroniczn─ů,
  • wyra┼╝am zgod─Ö na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomo┼Ťci od sprzedaj─ůcego oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w dzia┼éaniu Sklepu Internetowego.
 5. Kupuj─ůcy mo┼╝e w ka┼╝dym czasie wypowiedzie─ç umow─Ö o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů.

┬ž 11 WARUNKI TECHNICZNE

 1. W celu korzystania z us┼éug ┼Ťwiadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiada─ç:
  • adres email
  • przegl─ůdark─Ö internetow─ů
  • w┼é─ůczon─ů obs┼éug─Ö Java Script w przegl─ůdarce internetowej
 2. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki typu cookie aby gromadzi─ç informacje zwi─ůzane z korzystaniem ze sklepu internetowego alltheway.pl przez Klienta, w celu:
  • utrzymania sesji zalogowanego klienta
  • dostosowania sposobu wy┼Ťwietlania ofert sprzeda┼╝owych do potrzeb klient├│w
  • prowadzenia statystyk ogl─ůdalno┼Ťci podstron Sklepu Internetowego
  • klient mo┼╝e w ka┼╝dej chwili usun─ů─ç umieszczone pliki cookie lub zablokowa─ç umieszczanie plik├│w cookie za pomoc─ů opcji dost─Öpnych w jego przegl─ůdarce internetowej

Koszyk

Pusty koszyk.

 

Wpisz szukan─ů fraz─Ö np.:
Polecane produkty:

Konto

Konto

Brak konta?
Utw├│rz konto