logo kryptonite

logo ATPO

Co to jest jest właściwie Anti-Theft Offer (ATPO)?

Program Ochrony antykradzieżowej Kryptonite powstał już w 1978 roku. Jest to usługa opcjonalna i żeby z niej skorzystać musimy się zarejestrować. Ochrona antykradzieżowa nie jest typowym ubezpieczeniem rowerowym- nie podlega pod żadną firmę ubezpieczeniową. Ofertą Anti-Theft Offer zarządza bezpośrednio Kryptonite. Należy o tym pamiętać.

W celu skorzystania z usługi ATPO, należy w ciągu 30 dni od zakupu zapięcia Kryptonite zarejestrować się na stronie kryptonitelock.com. Następnie wypełnić formularz:

 • informacje o blokadzie (wraz z załączoną kopią paragonu/faktury)

 • numer klucza

 • informacje o pojeździe:

  • koszt zakupu (wraz z potwierdzeniem paragon/ faktura- ewentualnie aktualna wycena przerobionego lub używanego roweru wykonana przez dealera rowerów),

  • numer seryjny ramy roweru

  • zdjęcie roweru

 • informacja o ubezpieczeniu roweru (tylko w przypadku kiedy pojazd jest ubezpieczony)

 • Twoje dane kontaktowe

rower przypięty zapięciem kryptonitejak przypinać rower zapięciem kryptonite

Co muszę zrobić, aby złożyć wniosek w przypadku gdy mój rower został skradziony?

Kradzież pojazdu należy zgłosić na policję w ciągu 72 godzin.

Zawiadomienie o kradzieży (kopia raportu wydana przez policję) trzeba wysłać do Kryptonite w ciągu 7 dni od kradzieży.

Jeśli jesteśmy ubezpieczeni od kradzieży roweru należy natychmiast zgłosić zajście do firmy ubezpieczeniowej.

Kryptonite wymaga wysłania do ich działu reklamacji następujących informacji:

 • zdjęcie zniszczonej blokady lub (gdy będzie tego wymagać Kryptonite) wysłanie całego zapięcia- w celu weryfikacji czy zapięcie było prawidłowo zamknięte w chwili kradzieży

 • przynajmniej jeden klucz

 • kopia oficjalnego raportu policyjnego

 • kopia paragonu/faktury za blokadę

Wszelkie roszczenia zgłoszone w ramach niniejszej Oferty podlegają "Ograniczeniom" wymienionym w dokumencie Warunki Umowy (prosimy się z nimi zapoznać).

Proszę pobrać plik pdf "Terms and Conditions for the ATPO"

Niedostarczenie wszystkich materiałów w ciągu 90 dni spowoduje unieważnienie roszczenia, a Kryptonite nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności w ramach niniejszej Oferty. Prosimy o wysyłanie zgłoszeń drogą pocztową za pokwitowaniem odbioru, ponieważ Kryptonite nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie poczty.

Zasady uiszczania opłat za usługę  Anti-Theft Offer (ATPO).

Od 21 czerwca 2016 roku  Kryptonite wprowadził na rynek światowy usługę Global ATPO. Oferta ochrony antykradzieżowej jest teraz dostępna dla szerszej grupy Klientów na całym świecie. Ponadto przedłużony został czas korzystania z usługi. ATPO działa teraz przez okres do 5 lat (w zależności od oferty wykupionej przez Klienta). Zwiększone zostały stawki wypłacane Klientom w ramach ATPO: do 4 500 EUR dla rowerzystów i do 1750 EUR dla użytkowników pojazdów elektrycznych. Koszty rejestracji wahają się od  9,99 USD (1 rok) do 29,99 USD (5 lat) przy korzystaniu z produktów o umiarkowanym stopniu bezpieczeństwa (5-6/10 w skali Kryptonite). Zapięcia i blokady o najwyższym stopniu bezpieczeństwa (7-10/10) zapewniają BEZPŁATNĄ ochronę przez pierwszy rok użytkowania od rejestracji, przez kolejne lata koszty ATPO wahają się od 9,99 USD (2 lata) do 24,99 USD (5 lat). Jeśli Klient zdecyduje się na wykupienie ATPO od razu na 5 lat zaoszczędzi 50 %. To uczciwa i korzystna oferta zapewniająca dodatkowy spokój o zwrot poniesionych kosztów w razie kradzieży naszego pojazdu.

Opłaty za usługę Kryptonite Anti-Theft Offer (ATPO) w zależności od stopnia bezpieczeństwa zapięcia Kryptonite.

Zasady i wysokości opłat z ATPO

Kwoty odszkodowań wypłacanych w ramach usługi Kryptonite Anti-Theft Offer (ATPO) w zależności od stopnia bezpieczeństwa zapięcia Kryptonite.

Kwoty wypłacane za rowery:

odszkodowania wypłacane za rower w ramach ATPO Kryptonite

Kwoty wypłacane na pojazdy z napędem elektrycznym:

wypłacane odszkodowania w ramach ATPO w euro


zapięcie roweru blokadą kryptoniteprzypięty rower zapięciem kryptonite

Przykładowo wypełniony formularz rejestracji on-line:


Zostaniesz poproszony o rodzinę produktów (Product Family), model zamka (Lock Model), prefiks klucza (Key Prefix) i numer klucza (Key Number). Oto przykład:

Rodzina produktów: Evolution
Lock Model: Mini 5
Prefiks klucza: SX
Numer klucza: 62000


Klient musi podać w formularzu: numer fabryczny, model, numer seryjny i koszt podstawowy pojazdu (z wyłączeniem podatków i akcesoriów).
Oraz opisać sposób zapięcia - do czego przypięty został rower (przesłać zdjęcia zepsutej blokady) i pokwitowania pojazdu (kopia raportu ze zgłoszenia kradzieży na policję).


Będą konieczne dane osobowe Klienta: imię i nazwisko, adres, itp. oraz dane dotyczące płatności, jeśli zakres ubezpieczenia wymaga minimalnej opłaty. Proszę o zapoznanie się z poniższą tabelą, aby sprawdzić, jakie opłaty mogą obowiązywać:

2016 Global ANTI-THEFT COVERAGE Listing .pdf

Kiedy roszczenie Klienta jest już zatwierdzone, czy odszkodowanie wypłacane jest tylko w USD?

Klienci w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie płacą za rejestrację w USD, zatem odszkodowanie również wypłacane jest w USD. Klienci europejscy są opłacani w euro. Klienci w Wielkiej Brytanii są opłacani w funtach brytyjskich. Firma Kryptonite nie ponosi odpowiedzialności za opłaty pobierane przez bank Klienta.